Ateistenes dag 2022

Ateisters beskyttelsesbehov er ofte underkommunisert, men verden over lever ikke-troende i frykt for forfølgelse. Ikke bare risikerer man sosiale sanksjoner, men også represalier fra det offentlige.

Enkelte land har også dødsstraff for ateisme som en del av sitt lovverk. Den årlige The Freedom of Thought-rapporten sammenfatter hvor ille stilt det fortsatt er i store deler av verden, og viser hvorfor det er nødvendig å arbeide for å bedre ivareta rettighetene til denne gruppen.

I forbindelse med Ateistenes dag 2022 går derfor Human-Etisk Forbund og den nystiftede tankesmien Dømmekraft sammen for å løfte dette tema. Vi arrangerte åpent møte på Litteraturhuset 23. mars 2022, hvor det ble gitt en inngående presentasjon av Freedom of Thought-rapporten og arbeidet bak, samt holdt appeller.

Talerne var:

Christian Lomsdalen – leder i Human-Etisk Forbund.
Lovise Lindtner – Tankesmien Dømmekraft. Den nye tankesmien arbeider for sekulære verdier som ytringsfrihet, demokrati, menneskerettigheter og likestilling.
Seif Zakaria – har jobbet med siste utgave av Freedom of Thought-rapporten for Humanists International.
Shakeel Rehman – leder for Senter for Sekulær Integrering (SSI).

Du finner arrangementet på Facebook her.