Bør vi tolerere de intolerante?

Bør ytringsfriheten være ubegrenset? Skal man gi frie tøyler til dem som vil bruke egen ytringsfrihet til å begrense andres rett og mulighet til å utøve sin frihet? Skal antidemokratiske krefter få bruke demokratiske virkemidler til å svekke demokratiet? Er såkalt kanselleringskultur et udelt onde, eller finnes det tilfeller hvor det er riktig å kansellere noen? Hvor går i så fall grensen?

Onsdag 07. februar 2024, klokken 18:00 til 19:00, forsøker vi å få svar på nettopp dette, når vi inviterer til debatt. I panelet:

– Bente Pihlstrøm, forlagssjef i Humanist forlag

– Kari Steen-Johnsen, forsker ved Institutt for Samfunnsforskning

– Lars Fr. Svendsen, professor i filosofi ved UiB og filosof i Civita

Møtet fant sted i lokalet Boksen på Kulturhuset i Oslo, og møteleder var Eirik Løkke. Her kan man se opptak av debatten:

Møtet var en del av en møterekke om ytringsfrihet, arrangert av Ytringsfrihetsforum – et samarbeid mellom Civita, Human-Etisk Forbund og Dømmekraft!

Forumet er dedikert til spørsmål knyttet til ytringsfrihetens vilkår og trusler mot frie ytringer.