Intervju

Vår serie intervju med aktuelle samfunnsdebattanter.

Desember, 2023: Lasse Josephsen

November, 2023: Glenn-Peter Sætre

Oktober, 2023: Kaveh Rashidi

September, 2023: Ingeborg Senneset

August, 2023: Anine Kierulf