Ateistenes Dag 2024

07. januar 2015 ble redaksjonslokalene til det franske satiremagasinet Charlie Hebdo utsatt for et terrorangrep. Foranledningen var at de hadde publisert karikaturtegninger av profeten Muhammed.

Handlingen vekket avsky over hele verden, og førte til at mange publiserte støtteerklæringen Je suis Charlie, jeg er Charlie, for å vise solidaritet med de drepte satirikerne. Det avstedkom også mer håndfaste politiske handlinger, og her i Norge ble blasfemiparagrafen avskaffet 29. mai samme år som Charlie Hebdo-massakren fant sted. Den hadde riktignok vært en sovende paragraf i en lengre tid, men det var like fullt viktig som et symbolsk tiltak.

Ytringsfriheten skulle veie tyngre enn kravene om å ikke få sine følelser krenket, selv når det gjelder det enkelte holder hellig. Og de som bruker vold som virkemiddel skulle få et signal om at frie demokrati ikke ville la seg kneble. Men tvert imot slå ring rundt en av våre mest vesentlige friheter.

2017 fulgte våre danske naboer etter, og etter 334 år ble blasfemiparagrafen også der omsider historie. Dessverre varte ikke gleden lenge, og i fjor gjeninnførte Danmark en variant av blasfemiparagrafen. Bakgrunnen for lovendringen var de økte internasjonale spenningene, hvor Koranbrenning utført av privatpersoner i nordiske land fikk konsekvenser for global sikkerhetspolitikk.

Dette vekket umiddelbart internasjonal fordømmelse, og lederne for samtlige nordiske humanist-forbund gikk ut med en felles uttalelse hvor de argumenterte mot den danske loven. Dessverre er det også dem som støtter en blasfemilov. I Sverige diskuteres det å følge i danskenes fotspor, og her i Norge gir meningsmålinger liten grunn til optimisme på ytringsfrihetens vegne. Noen argumenterer aktivt for et særskilt rettslig vern av religiøse artefakter.

På Ateistenes Dag 2024 vil Dømmekraft, i samarbeid med Human-Etisk Forbund, holde en markering til støtte for retten til å utøve religionskritikk, selv når den kan anta former enkelte vil klassifisere som blasfemiske. Og presenterer i den forbindelse følgende appellanter:

Erle Marie Sørheim, journalist og forfatter av Karikaturenes historie. Fra hulemalerier til Charlie Hebdo, utgitt på Humanist Forlag i 2021.

Arnfinn Pettersen, seniorrådgiver i Human-Etisk Forbund, som skrev følgende kronikk i september 2023 om den danske blasfemiloven.

Morten Guldberg, med-stifter av Tankesmien Dømmekraft, og styreleder i Oslo-regionlag av Human-Etisk Forbund.

Arrangementet fant sted i lokalet Laboratoriet Boksen på Kulturhuset i Oslo, lørdag 23. mars, fra klokken 13:00 til 14:00. Markeringen hadde gratis adgang, og ble også strømmet. Du kan se opptak av arrangementet her:


Link til Facebook-event finner du her.