Ateistenes dag

En årlig markering for retten til å ikke dele storsamfunnets tro, med vekt på å vise støtte til dem som ikke opplever reell trosfrihet eller forfølges på grunn av sin mangel på tro.

Dagen markeres den 23. mars hvert år.