Ytringsfrihetsforum

Ytringsfrihetsforum er et samarbeidsprosjekt mellom Civita, Human-Etisk Forbund og Tankesmien Dømmekraft. Konseptet går ut på å skape møteplasser for meningsutveksling og debatt rundt dagsaktuelle saker forbundet med ytringsfrihet.

Ytringsfrihetsforum består av en virtuell komponent, i form av en Facebook-gruppe, og står også ansvarlig for flere fysiske arrangement hvert år.