Tenk kritisk! 2022

I en tid preget av falske nyheter, konspirasjonsteorier og hybridkrig, er evnen til kritisk tenkning viktigere enn noen gang. Uavhengig av om temaet er klima, helse, livssyn eller politikk, er evnen til kritisk og rasjonell granskning av informasjon avgjørende for å møte strømmen av informasjon – helst uten å la seg styre av ideologiske preferanser eller ren ønsketenkning.

Derfor presenterte Tankesmien Dømmekraft, i samarbeid med Human-Etisk Forbund, den 18. november en halvdagskonferanse om kritisk tenkning. Arrangementet gikk for fullsatt sal på Quality Hotel River Station i Drammen, og programmet bestod av at Øyvind Strømmen snakket om konspirasjonstenkning, Sunniva Rose tok for seg hvordan debatten om kjernekraft påvirkes av ukritisk tenkning og Lasse Josephsen greide ut om radikalisering.

Kveldens høydepunkt var den profilerte britiske ex-muslimske journalisten Khadija Khan, som snakket om religiøs undertrykkelse av kvinner. Khadija har over lengre tid markert seg som en klar og tydelig forkjemper mot intoleranse og for universelle menneskerettigheter. Hun har brukt sitt virke som samfunnsdebattant og skribent til å rette fokus mot måten dogmer brukes til å rettferdiggjøre urettferdighet.

Konferansen var gratis å delta på, og det ble servert en varmrett underveis. Link til arrangementet på Facebook finnes her.

I forbindelse med hennes besøk til Norge gjestet også Khadija Khan podcasten til den liberale tankesmien Civita, Liberal halvtime, hvor hun snakket med Eirik Løkke.

Bildekreditering:

Øyvind Strømmen – Odd Mehus for Res Publica
Khadija Khan – privat
Lasse Josephsen – Arnfinn Pettersen
Sunniva Rose – privat