Categories
Artikkel

Hodeløst

Etter at Canada tidligere i år innførte krav om vaksinepass for å kjøre inn i landet, brøt det ut protester, opprinnelig blant lastebilsjåfører. Freedom Convoy bestod av hundrevis av kjøretøy fra forskjellige steder i Canada som sammen kjørte til landets hovedstad, Ottawa. Det tok imidlertid ikke lang tid før mer høyreorienterte grupperinger sluttet seg til de demonstrerende. Ottawa ble store deler av februar sterkt preget av uroligheter.

Da så Freedom Convoy Norway ble opprettet, syntes ikke lastebilsjåfører å spille noen sentral rolle, om noen i det hele tatt. Mobilseringen virket hovedsakelig å ha foregått over Facebook, og etterlater et uensartet bilde av enkeltpersoner og grupperinger i samfunnets ytre høyre hjørne. Den nyopprettede gruppen lanserte noen krav, hvorpå de like godt krevde omvalg dersom kravene ikke ble innfridd. Det ble heldigvis understreket at man ønsket en fredelig demonstrasjon, drevet av «kjærlighet, fred, frihet og sannhet».

Opprinnelig ønsket gruppen å parkere trailere foran Stortinget. Til deres store bestyrtelse avslo politiet denne søknaden. Derved måtte det planlagte maktskiftet organiseres på annen måte. Ifølge initiativtakerne, Ann Helen Gjermundsen, June Wattum «og resten av crewet» var planen å møte opp kl. 12 hos NRK. Målet var således å komme i dialog med Regjeringen eller direkte med Statsministeren. -Det er det som må til for å få innfridd kravene. Dersom Regjeringen ikke innfridde kravene innen fristen klokken 16, ville konvoien -med kjøretøy, ble det presisert, flyttes ned foran Stortinget. -Da har vi FORSØKT å være imøtekommende, og fulgt alle forskrifter og regler, kunne man lese på Facebookgruppen.

Hvilke krav var det så gruppen krevde innfridd? Offisielt ble det stilt to krav: Nei til vaksinepass, og at alle restriksjoner vedrørende Sars-Cov-2 skal opphøre umiddelbart og permanent. Det faktum at Regjeringen allerede 12. februar fjernet alle forskriftsfestede tiltak mot korona, ville under normale omstendigheter tatt all luft ut av en slik protetsgruppes ballong. Ikke her. Gruppen endret da bare  kravene til at et eventuelt vaksinepass ikke skal innføres for fremtiden og at det aldri skal gjeninnføres noen andre koronarestriksjoner. Mye fokus havnet derfor på et høringsforslag om regelverk rundt eventuelle vaksinepass som lå ute med frist 4. mars i år.

Gruppens Facebooksider er imidlertid egnet til å forvirre. De fleste postene dreier seg riktignok om koroarelaterte saker. Imidlertid er det også mye skitt blant kanelen. Side om side med koronarelatert stoff, kan man også finne poster om strømpriser, oppfordring til hjemmeskole og motstand mot globalisme -hva som nå menes med det. Undertegnede var usikker på om dette skyldes varierende innsats fra sidens administratorer, eller om det var et reellt uttrykk for synspunkter hos konvoifolket. Det fikk jeg svar på den 19.

Den store dagen ble i praksis innledet med kjøretøy som ble observert cruisende opp og ned Bogstadveien. De store kjøretøyene glimret helst med sitt fravær, men en del flaggdekorerte privatbiler var ihvertfall å se. Undertegnede hadde dessverre ikke anledning til å bivåne det forhåndsannonserte kuppforsøket, men gruppen rapporterte selv om at kjøretøyene ble bortvist fra NRK-området. Regjeringen imøtekom åpenbart ikke gruppens krav, for klokken 17 kunne man fra Stortinget skue utover en broket forsamling. Ifølge media kan det ha dreiet seg om rundt 400 personer, men undertegnede er tilbøyelig til å si seg enig med arrangørene i at det trolig var en del flere, ihvertfall innledningsvis.

Deltakerne så ut til å bestå av alt fra barnefamilier til besteforeldre. Én kar stilte i vikinghjelm, en annen med runebomme. Det kristennasjonalistiske partier Partiet De Kristne (PDK) var meget synlig representert, både med appellanter og en trailer påtrykket slagord mot det grønne skiftet og «smitteverndiktatur». Den harde kjernen i SIAN var der, side om side med enkelte batikkentusiaster.

Hans Lysglimt Johansen syntes å være i sitt vante element og minglet som var det er hageparty for litt spesielt interesserte. En gruppe i hvite laboratoriedresser med heldekkende ansiktsmasker sirklet hele tiden rundt sammenkomsten. Plakatene de bar på ropte i store bokstaver. Tvangsvaksinering. Adlyd. Fangeleir for uvaksinerte.

Det er ikke bare tillatt å lufte kritiske tanker om myndighetenes håndtering av pandemien. Det er nødvendig. Både pandemi og tiltak har utvilsomt rammet skjevt i befolkningen. Den delen av arbeidsstokken hvis viktigste arbeidsredskap er en PC har både økonomisk og smittevernmessig sittet tryggere enn de fleste andre. Det er vel heller ingen tvil om at barn og unge gjerne har måttet ta en uforholdsmessig tung byrde. Begge deler er eksempler på tema det faktisk er tvingende nødvendig å ha en skikkelig debatt om.

Slike debatter saboteres bare av konvoifolket, skjønt jeg ikke ønsker å spekulere i hvorvidt dette er deres intensjon. Det er pent sagt lite fruktbart å diskutere hvorvidt fagdirektør i Statens legemiddelverk, Steinar Madsen, er skyldig i massemord. Eller om vaksinering egentlig bare er en mulighet for myndighetene til å «barcode» befolkningen. Eller hvordan Norge for to år siden ble et diktatur. Eller om norsk vaksinepolitikk bør prøves av krigsforbryterdomstolen i Haag.

Disse grove påstandene ble alle fremsatt fra åpen scene i løpet av arrangementet.  Enda mer usmakelig blir det når store deler av deltakerne hadde jakkemerker som skulle forestille de gule stjernene jøder ble tvunget til å bære av naziregimet i Tyskland. PDKs partilogo forestiller et kompass. Når det gjelder disse menneskenes moralske kompass synes det dessverre som om den klare spriten er byttet ut med en brungrumset altervin.

Enkelte har åpenbart vært klar over gruppens omdømmeproblem. Alternativmedisiner Heiko Santelmann er for norsk offentlighet -og Oslo Politikammer, kanskje mest kjent for sine forsøk på å stjele vaksiner fra lokale vaksinesentere. Som en av aftenens hovedattraksjoner hadde han ikke bare selv hektet en jødestjerne på frakken sin. På hodet hadde han også en stor sølvfoliehatt, formodentlig ment som et ironisk stikk i siden til mer kritisk innstilte tilhengere av evidensbasert medisin.

På ett tidspunkt oppfordret konferansieren publikum til å klemme hverandre, kjente og ukjente. Med fortsatt skyhøye smittetall og en folkemasse hovedsakelig bestående av uvaksinerte opplevdes dette temmelig hodeløst. Dette var da også passende nok tittelen på låten sangeren Bård Ole hadde reist fra Trøndelag for å fremføre.

Så ta å kast ditt hode

Å lev fra ditt hjerte

Da vil du med eit sjå

Dæ det kjem til rette

Ferr her verden e delt i to

….

Hodeløst, hodeløst, hodeløst…

PDK stilte som sagt mannsterke. Partileder Erik Selle benyttet korona-arrangementet til å kritisere EU i generelle vendinger, og kalle Canada en totalitær stat, som under statsminister Trudeau angivelig begikk overgrep mot sivilbefolkningen. Et annet partimedlem, Ingelinn Lossius-Skeie, fulgte opp med vaksinekritikk og insinuasjoner om at teksten i høringsforslaget med hensikt er utformet på en vanskelig tilgjengelig måte. Hun avsluttet imidlertid med en appell av mer spirituell karakter:
 

Det er på tide å helge seg (sic). Dette er en åndelig krig for tro, håp og kjærlighet, en krig vi skal vinne! Slå derfor fast sannhetens belte om livet! Det hjelper å fortelle om bivirkningene, og om vår kropp som et tempel noen synes skal gå til grunne. Skal vi som Kristus reise oss? Våre frie ånder skal leve med nye kropper i all evighet. Kjemp for ditt land og alt du har kjært! La maskene falle! Gud velsigne dere alle og Gud velsigne Norge.Det tvetydige inntrykket undertegnede hadde fått på forhånd gjennom Facebook ble egentlig bare forsterket av det langvarige evenementet denne lørdagen. Flere av talerne var veldig indignerte over PSTs oppdaterte trusselvurdering. I denne uttrykkes det bekymring for samrøre mellom høyreradikale og konspirasjonsteoretikere i de vaksinekritiske miljøene. Felles har de det PST betegner som antistatlig tankegods. Maktkritikk og sunn skepsis er viktig og sunt. Men mye av det som ble formidlet publikum denne hustrige lørdagen var i beste fall temmelig fantasifullt, i verste fall udokumenterte, farlige påstander. Da pandemien ihvertfall i vår lille krok av verden synes å være på hell og koronatiltakene er opphevet, ville det jo vært naturlig å tro at en slik as hoc-gruppe etterhvert så seg overflødige og avsluttet aktiviteten sin.

Undertegnedes følelse av at gruppen ikke motiveres av motstand mot koronatiltak alene, ble bare styrket da frontfigur Ann Helen Gjermundsen nylig annonserte nytt arrangement i april. Jeg forstår at det kan være fint å møte likesinnede på arrangement med musikk, litt vilkårlig masseklemming og så avslutte det hele med lysende fakler gjennom nattemørke gater. Det er vanskeligere for meg å forstå at man uten videre aksepterer de drøye påstandene som ble servert på podiet denne dagen. Jeg tror kanskje de ansatte på vaksinesenterne som ble offer for de «maktkritiskes» stunt vil være enig med meg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *