Categories
Artikkel

Hvorfor Dømmekraft?

Hvorfor nok en tilvekst til Norges allerede frodige organisasjonsflora? Fordi det var behov for det!

Åpen samfunnsdebatt og meningsmangfold er betingelser for et levende demokrati. Likestilling, religionskritikk, ytringsfrihet og andre menneskerettigheter representerer alle umistelige goder.

Fri, kritisk tenkning er den underliggende forutsetningen for alt. Samtidig ser vi at den faktabaserte tilnærmingen til virkeligheten de senere årene settes under et stadig økende press. Bak står både politiske ledere og religiøse krefter, forskjellige steder i verden. Ofte er de godt hjulpet av sosiale media og såkalte alternative nyhetsformidlere.

Bare den siste uken har to saker brutalt kastet problematikken opp på dagsorden: Vladimir Putins hensynsløse invasjon av Ukraina, i lang tid forberedt gjennom sensur innenriks og desinformasjon utenriks. I tillegg la FNs klimapanel nylig frem sin siste rapport. Forskerne tegner et dystert bilde av klodens fremtid dersom vi ikke tar vitenskapen på alvor. Så langt har effektive tiltak gjerne blitt møtt med ideologisk begrunnet motstand og tåkeleggelse av harde fakta. Rapporten viser med all tydelighet at dette ikke er noe vi lengre har tid til.

Skal vi ha håp om å kunne løse disse problemene, må vi ut av den onde sirkelen skapt av polarisering og mistenkeliggjøring. Heller ikke en kulturkrig har noen vinnere. Vi er politisk uavhengige, og heller ikke nødvendigvis enige internt. Men felles har vi et ønske om en faktabasert samfunnsdebatt. Vi har valgt navnet Dømmekraft fordi det representerer den røde tråden i alt som er viktig for oss: Evnen til å skille mellom god og dårlig kunnskap. Og, at valgene man tar er basert på et best mulig velfundert grunnlag.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *