Categories
Artikkel

-Selv en diktator kan dø. Det er ikke like lett å bli kvitt en gud.

Formiddagen 7. januar 2015 tok to bevæpnede menn seg inn i redaksjonslokalene til det franske satirebladet Charlie Hebdo, drepte tolv og skadet elleve mennesker. Motivet for angrepet skal etter gjerningsmennenes eget utsagn ha vært å hevne profeten Mohammed.

21. januar 1933 radbrekket forfatteren Arnulf Øverland landets statsautoriserte religion i sitt foredrag Kristendommen, den tiende landeplage. For dette ble han belønnet med en tiltale for blasfemi, noe han senere ble frikjent for.

Foredrag til offentlig forargelse

For å hedre arven etter den gamle ytringsfrihetsforkjemperen vil Human-Etisk Forbund de neste ti årene benytte denne datoen til å arrangere foredrag til «offentlig forargelse». Æren av å være førsteforarger tilfalt dagens sjefsredaktør i satiremagasinet, Gérard Biard. At man var bekymret for å vekke forargelse også i dag, 90 år etter det opprinnelige foredraget, gikk tydelig frem av de mange tiltakene rundt arrangementet. Publikum hadde på forhånd blitt anmodet om å stille tidlig slik at de kunne gjennomgå en sjekk lik den man ellers kun opplever på flyplasser. Politi og vakter sørget for sikkerhet både innenfor og utenfor de ærverdige bygningene som tidligere huset Oslos hovedbibliotek. Om dette var en uvant opplevelse for tilhørerne, synes det dessverre ikke like uvanlig for den franske presseveteranen. Han fortalte om en arbeidshverdag under strenge tiltak. Han fortalte om bekymring for sine nærmestes sikkerhet. Og han fortalte om den alltid lurende faren for selvsensur. En fare som i et sekulært Frankrike utgjør et mye større problem enn eventuell myndighetssensur.

Til forskjell fra Norge er den franske konstitusjon fundert på sekularisme. Tross sterk aksent hadde Biard ingen problemer med å holde på publikums interesse da han fortalte om opprettelsen av en republikk som ikke tror på Gud. Han pekte på at demokrati alltid vil være i endring. Religion endrer seg ikke. Guds ord er gitt en gang for alle. Og nettopp derfor er religion uforenlig med demokrati. 

Selv en diktator kan dø. Det er ikke like lett å bli kvitt en gud

Redaktøren understreket at religiøs tro bare en er mening, på lik linje med andre meninger. Det er ingen grunn til at denne meningen skal nyte noen spesiell beskyttelse. Offentlig meningsytring har alltid potensialet til å kunne såre noen.

Men, skal vi slutte å si at jorden er rund fordi det kan fornærme dem som mener den er flat?

Klam klem fra ytre høyre

Charlie Hebdo har tradisjonelt vært regnet som en venstreorientert publikasjon. Det har stort sett behandlet politikk, forsvar og sport, ikke først og fremst religion. Lenge var det stort sett den katolske kirke som måtte tåle sleivsparkene, men etter hvert ble det naturlig at også islam fikk sin andel. For dette har bladet måttet tåle en heller klam klem fra ytre høyre. Biard fortalte om å mottatt forskjellige gratulasjoner fra høyrefløypartiet Front National. -Vi ba ikke om dette! I 1998 tok magasinet initiativ til et opprop mot dette partiet. 200 mennesker signerte, og det ble overrakt innenriksministeren. Biard var tydelig ukomfortabel med partiets støtte i dag.Den erfarne redaktøren virket reflektert, kunnskapsrik og sympatisk. Forhåpentligvis hadde ingen hjerte til å gjøre ham oppmerksom på at den lille gjengen ytterst til høyre foran, alle var medlemmer av Sian.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *