Categories
Artikkel

Årsberetning 2022

Idéen om Dømmekraft kom til høsten 2021, da Lovise Lindtner og Morten Guldberg, begge med bakgrunn fra det sekulære miljøet i Norge, kom frem til at det var behov for en ny organisasjon her til lands. Beslutningen ble tatt om å opprette en sekulær tankesmie, med formål å fremme kritisk tenkning og en faktabasert tilnærming til virkeligheten. 25. januar 2022 ble organisasjonen formelt stiftet som AS, finansiert med private midler.

I etableringsåret som fulgte har fokuset hovedsaklig vært på å bygge organisasjonen, sten for sten. Vi lanserte nettsiden vår, og har senere også oppgradert den med ny og bedre design, bygget nettverk, publisert artikler og kommet på trykk i ulike publikasjoner.

På tross av å være en helt ny organisasjon har vi også gjennomført to arrangement av en viss størrelse dette året, begge i samarbeid med våre venner i Human-Etisk Forbund. 23. mars stod vi ansvarlig for markering av Ateistenes dag på Litteraturhuset i Oslo, med temaet Ateister på flukt. Hvor det ble holdt flere innlegg fra talere som vektla ulike utfordringer forbundet med forfølgelsen av ikke-troende verden over. Og 18. november stod vi bak halvdagskonferansen Tenk kritisk! i Drammen, hvor vi for en fullsatt sal tok opp viktigheten av kildekritikk og kritisk tenking på forskjellige samfunnsområder.

Alt i alt mener vi det er grunnlag for å si vi har nådd alle våre vesentlige målsettinger i 2022, og nå retter vi blikket mot neste års videreutvikling av konseptet. Vår intensjon er å i enda større grad prege og påvirke samfunnsdebatten, og via den også samfunnsutviklingen, for å styre den i en mer rasjonell retning.

Vi vil gjerne få avslutte året med å takke alle som har fulgt oss fra starten av, og hjulpet oss med å lykkes med det vi har satt oss fore. Med håp om at fornuftens krefter styrker seg i det kommende året.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *