Categories
Artikkel

Spiritualitet og dieselpriser

Da Freedom Convoy Norway 19. februar i år protesterte mot koronatiltak, var tiltakene allerede avskaffet. Det er de fortsatt. Og dette er fortsatt ingen hindring for denne protestbevegelsen. Lørdag 2. april var det derfor atter en gang duket for protest foran Stortinget. Eller en markering for frihet, kjærlighet og fred, ifølge gruppens Facebookside.

Denne informative presiseringen var absolutt på sin plass, ettersom det stadig blir vanskeligere å få fatt på hva det er gruppen protesterer mot. Beroligende var det derfor at de denne gangen ikke stilte Regjeringen noe krav som måtte imøtekommes innen ett bestemt klokkeslett. Undertegnede skjønner ikke hvilke krav dette isåfall skulle vært. Som sist synes mobiliseringen å ha foregått via Facebook, og der diskuteres det livlig. Ikke bare om koronatiltak- og vaksiner, men også om bankskandaler, prisene i stortingskantinen, skabbmedisin mot korona osv. En av gruppens ledere anmodet alle deltakere om å ta med en liten lapp som skulle brennes på tampen av arrangementet. På lappen skulle man skrive ned brutte politikerløfter. For eksempel Vedum lovte at drivstoffprisene aldri skulle overstige 20 kr.

Rundt femti mennesker hadde møtt opp foran Stortinget, men undertegnede kunne forøvrig heller ikke denne gangen registrere noen yrkessjåfører. Tonen for arrangementet ble satt allerede med introlåten som gjallet fra storskjermen. Refrenget var:

I dont care what they say

It´s god over government

Det spirituelle elementet var godt ivaretatt, hele arrangementet gjennom.

Litt verre stilte det seg med nøkterne fakta. Det første som møtte undertegnede på området, var en stand med plakater: Myten om smitte – Hvorfor virus (inkludert «Coronavirus») ikke er årsaken til sykdom. Dette viste seg å være tittelen på en bok gitt ut på det lille, «alternative» forlaget Bullo. Jeg fikk med meg en folder som forklarte at budskapet i boken var at 5G, annen stråling og corona kan henge sammen. For kr. 300,- kunne jeg få lese hvordan.

Også fra scenen ble publikum servert en besynderlig meny. Talerne for anledningen spente fra blant annet Geir Ugland Jacobsen, leder i Demokratene og Jogeir Lianes fra Partiet De Kristne, til Pål Steigan, redaktør av kontroversielt nettsted.

Jacobsen kunne fortelle at vi har en elite i verden som har tatt mål av seg til å styre oss, til å styre alle land, under samme regjering. De har erklært det åpent. Økonomen avlyste deretter like godt klimakrisen. Det har ikke blitt varmere, på verdensbasis. De naturkatastrofer som ble spådd, og poler som skulle smelte – det skjedde jo ikke….Noen prøver å lure oss, og det må vi være våkne for. Han kunne videre fortelle oss at vi ikke lengre har lov å tenke selv. «Vi skal gjøre akkurat det vi blir fortalt. Det er jo målet med denne Great Reset. *

Lianes fra Partiet De Kristne advarte mot at myndighetene misbrukte frykt, en frykt som var sterk fordi vi hadde avskaffet Sannheten. Problemet kunne angivelig løses ved at vi vendte tilbake til Bibelens Gud, uten at han tok seg bryet med å forklare nærmere hvordan dette fungerte helt konkret.

Til gjengjeld hadde kveldens hovedattraksjon, Pål Steigan, en lang og temmelig konkret forklaring. På videolenke fra Italia snakket han om hvordan regjeringen Støre har tenkt å snikinnføre koronapass. Dette har ingenting med helse å gjøre. Det har ingenting med et virus å gjøre. Dette har vært EUs plan fra 2018. Undertegnede hadde litt problemer med å følge resonnementet, men han oppsummerte avslutningsvis at dette har så langt vært en krig fra finanselitens side ved alle deres agenter i regjering og administrasjon mot alle verdens folk … som om det hadde vært en verdenskrig. Og ennå er de ikke ferdig. De har tenkt å holde på med dette årevis fremover.

Han kunne også opplyse at disse vaksinene er jo ikke vaksiner i det hele tatt. Det er farlige medisiner som tar livet av masse folk. Undertegnede syntes nok at dette var såpass oppsiktsvekkende påstander at det kanskje hadde vært naturlig å begrunne dem noe nærmere. Det fikk publikum dessverre aldri gleden av å høre.

Publikum var som tidligere en temmelig uensartet gruppe. Etpar barnefamilier. Noen pensjonister. Kjente kristenkonservative. Profilerte tilhengere av underkjent helsepleie. Og som alltid på slike arrangement, landets mest høyrøstede Trump-tilhenger; Hans Lysglimt Johansen.

Arrangementet ble avsluttet med ett minutts stillhet for fred i verden og en bønn for alle krigsofre. Det ble nøye understreket av konferansier Ann Helen Gjermundsen at dette gjaldt allekrigsofre. Vi ble oppfordret til å puste inn kjærlighet, og puste ut frykt. We are all connected, forklarte hun oss.

Aftenen skulle rundes av med et fakkeltog. På det tidspunktet hadde imidlertid undertegnede behov for å dis-connecte.

The Great Reset

World Economic Forums møte i Davos 2020 fant sted på et bakteppe av koronapandemi og problemene i kjølvannet av den. I den forbindelse ble idéen The Great Reset lansert. Tanken var litt forenklet sagt at omkalfatringen av økonomien kunne benyttes som en mulighet til endringer mer i tråd med FNs bærekraftsmål. De fleste kritikerne viser til manglende konkretisering av mål og midler, og peker at dette helst fremstår som uforpliktende honnørord. Blant konspiratorisk anlagte tolkes det derimot meget konkret, spesielt i miljøer hvor FNs bærekraftsmål ikke akkurat anses som honnørord. Ofte antydes det også at pandemien var iscenesatt som et påskudd for å innføre disse (uønskede) endringene.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *