Categories
Anmeldelse

Bokanmeldelse: Terroristen fra Bærum

Lørdag 10. august 2019 skyter 21 år gamle Philip Manshaus den fem år yngre lillesøsteren Johanne. På drapstidspunktet befinner hun seg i sengen, hjemme på barnerommet.

Etter å ha dekket til liket med dynen, drar han videre til den lokale moskéen. Iført skuddsikker vest og hjelm med GoPro-kamera skyter han i stykker en dør, og prøver deretter å drepe moskéens besøkende. Heldigvis klarer to eldre menn å overmanne ham og forhindrer med dette at ytterligere liv går tapt.

Anders Hammers nylig utgitte bok søker å presentere forhistorien for disse meningsløse hendelsene. Ofrene hadde én ting felles. Drapsmannens lillesøster var opprinnelig adoptert fra Kina. De besøkende i moskéen var heller ikke født i Norge. Hammer viser hvordan en ung nordmann gjennomgår en radikaliseringsprosess, og via kristenkonservatisme stadig dras lengre og lengre inn i et høyreekstremt mørke. I motsetning til et av terroristens store forbilder, Anders Behring Breivik, synes Manshaus å ha vokst opp i trygge og stabile omgivelser. Det tegnes et bilde av en søkende ungdom, som hele tiden vekslet mellom forskjellige subkulturer. I en ungdomstid pendlende mellom stadig nye miljøer, hadde han alltid et trygt anker i et velfungerende hjem med stor takhøyde for både meninger og livsvalg. Hvilket bare gjør handlingene denne katastrofale lørdagen desto mer ubegripelige.

Teksten flyter godt og gjør boken lett å lese. Forfatteren har gjort et grundig arbeid med å intervjue familie, venner og tidligere klassekamerater. Det refereres til rettsdokumenter og medieoppslag. Vi får innsyn i ungguttens nettaktiviteter og det publiseres utdrag fra avdødes Johannes dagbok. Undertegnede kjenner ikke hvilke vurderinger som er gjort i forbindelse med dette. Kanskje er utdragene tatt med utfra et ønske om å vise hvem mennesket Johanne var. I hvilken grad dette er veiet opp mot hensynet til avdødes formodentlige ønske om respekt for privatliv, vites ikke. De aktuelle passasjene  nevner kun drapsmannen forbigående og belyser i liten grad forholdet søsknene imellom.

Bokens noteapparat tilbyr ytterligere kilder for spesielt interesserte. Med sine 205 sider lettfordøyelig tekst og hyppige henvisninger til en fremvoksende nettkultur et stykke utenfor allfarvei burde den egne seg godt også for litt yngre lesere.Som sommerlektyre er boken kanskje dyster. Det gjør den imidlertid ikke mindre viktig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *