Categories
Artikkel

Full fart i Follo

– og juridisk frijazz i rettssalen.

Høyeste tillatte hastighet i Nordbytunellen i Ås er 90 km/t. Da politiet en januardag i 2022 registrerte en bil kjøre gjennom med en gjennomsnitthastighet over 114 km/t, ble føreren følgelig ilagt et forelegg for overtredelse av vegtrafikkloven §31, første ledd. Føreren vedtok ikke forelegget, og saken havnet derved på bordet i Follo og Nordre Østfold Tingrett tidligere denne måneden.

I retten ble det ført bevis for at den aktuelle bilen hadde kjørt over fartsgrensen, og tiltalte erkjente at det var han som hadde vært føreren. Aktor la ned påstand om bot på 4.000 kroner. Føreren hevdet imidlertid at domstolen ikke hadde jurisdiksjon, at veitrafikkloven ikke kom til anvendelse og krevde en erstatning på 140.000 kroner for sitt arbeide med saken.

Tingretten uttaler i dommen at den har hatt vanskeligheter med å forstå innholdet i og relevansen av tiltaltes anførsler. Føreren ble dømt i tråd med aktors påstand til en bot på 4.000 kroner, i tillegg til de
4.000 kroner han ble ilagt som saksomkostninger til det offentlige.

Det bemerkes at dommen ennå ikke er rettskraftig. Måtte et prøvet rettsvesen slippe anke og nye runder med diskusjon om hvorvidt norske domstoler kan dømme etter norske regler i Norge. Det kan de.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *