Categories
Anmeldelse

Putins hellige krig

– blinkskudd fra Bibelselskapet.

Det skal innrømmes at undertegnede ikke har for vane å lese bøker utgitt på Bibelselskapets eget forlag. Men når tidligere mangeårig redaktør for Vårt Land skriver bok om religionens rolle i Kreml, vekker det nysgjerrigheten hos selv en garvet ateist.

I et Europa rystet av Russlands brutale angrepskrig på Ukraina har interessen blitt vendt mot religions rolle i denne katastrofen. Simonnes sveiper innledningsvis innom russisk historie og gir et bilde av Putins vei til makten. Den erfarne pressemannen skriver godt om disse temaene, men bringer egentlig lite nytt.

Simonnes ́ fremste styrke ligger hans innsikt i kirkehistorien, og maktkamp internt i den ortodokse kirken. Han viser hvordan Russlands berømmelig patriark Kirill like mye som geistlig er en politisk maktfigur, med en uklar forhistorie tilknyttet KGB. Patriarken i Moskva havnet (selvsagt) på kollisjonskurs med den mer progressive patriarken i Konstantinopel. Leseren blir kyndig geleidet gjennom russkij mir, og får på veien med seg rariter som den ortodokse kirkens rolle i tobakkshandelen på 90-tallet.

Mot slutten av boken tar forfatteren et oppgjør med den Gott mit uns-tankegangen man kan finne i en del religiøse miljøer, også i vestlige protestatiske grupper. Han viser til sitt egenkomponerte tillegg til
pressens Vær Varsom-plakat:

-Vær varsom når du fristes til å være bastant i din tolkning av hvordan Bibelen skal forstås
-Vær varsom når du fristes til å tenke at Gud velsigner deg mer enn andre
-Vær varsom når du fristes til å hevde at Gud velger ut og velsigner folkeslag og nasjoner
-Vær varsom når du fristes til å gjøre anderledestroende til fiender
-Vær varsom når du fristes til å bruke Gud og evangeliet i politisk argumentasjon
-Vær varsom når du fristes til å underkaste deg ledere som hevder at de har fått et spesielt kall og en autoritet fra Gud

Med godt språk og kun 207 sider (inkludert noter) har Simonnes lykkes i å gjøre et ellers tungt tema lettfordøyelig. Undertegnede takker Bibelselskapet for en overraskende fin leseropplevelse, og anbefaler dem for fremtiden å konsentrere seg om denne typen utgivelser!

Putins hellige krig,
av Helge Simonnes
Utgitt 2023, Verbum forlag

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *