Categories
Intervju

Intervju: Glenn-Peter Sætre

Vi er kommet til fjerde innslag i vår intervjuserie med aktuelle samfunnsdebattanter, og denne gang er det professor i evolusjonsbiologi ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo, Glenn-Peter Sætre som står for tur.

1. Du har ved flere anledninger advart mot å fornekte vitenskap i forbindelse med blant annet klima og vaksiner. Kan du si litt om hvorfor du mener dette er så viktig å ta til orde mot?

For meg er det å søke sannhet, finne ut av sammenhenger og å jobbe for å forstå virkeligheten vi lever i det mest meningsfulle man kan beskjeftige seg med. Hvem er vi og hvor kommer vi i fra? Dessuten er vitenskapen et viktig redskap for at vi og de som kommer etter oss skal kunne skape og leve gode liv. Klima og helse (vaksiner) er jo her viktige komponenter. Vitenskap er en metode hvor vi nærmer oss en sannhet ved å kritisk veie og etterprøve ideer og å vrake de som ikke fungerer. Det jeg særlig advarer mot er intellektuell latskap og uetterrettelighet. Det florerer av dårlige ideer, også fra forskerhold, men vitenskapen tilbyr metoder for å sile ut de dårlige ideene. Det er særlig denne egenskapen ved vitenskapen som utgjør gullet vi må forsvare.

2. Du har også gått noen runder med tilhengere av såkalt intelligent design. Ser du noen likhetstrekk i tankesettet som ligger bak denne type faktafornektelse, og det vi tok opp i forrige spørsmål?

Absolutt. Intelligent design (ID) er nettopp intellektuell latskap og uetterrettelighet – satt i system. Evolusjonsteorien kan oppleves ubehagelig for enkelte religiøse som ønsker at skapelsesmytene i troen deres reflekterer vitenskapelig sannhet. Man ønsker å tro bokstavelig på de hellige tekstene, og så kommer virkeligheten og vitenskapen i veien. ID er skummel på den måten at den ikler seg en vitenskapsliknende ham. Den påstår å være kritisk til en vitenskapelig teori (evolusjonsteorien) på samme måte som vitenskapen setter andre ideer på kritisk test og forkaster de dårlige, men ID gjør dette på uredelig vis. To løgnaktige påstander fra ID-tilhengere er at det ikke finnes vitenskapelig evidens for makroevolusjonen (altså den formen for evolusjon som er for langsom til at den kan observeres direkte gjennom et menneskeliv), og at det finnes ureduserbar kompleksitet i naturen som er uforenlig med evolusjon og som dermed må være designet av en intelligens, underforstått av Gud. Sannheten er at det er massevis av evidens for makroevolusjon, og det å postulere ureduserbar kompleksitet er rett og slett en antivitenskapelig flørt med det overnaturlige. Vi kan ikke utelukke at det var Harry Potter eller et annet magisk vesen som tryllet frem bakterieflagellen, men vi har forlatt vitenskapen når vi postulerer at verden er uforklarlig uten magi. ID forleder intellektuelt late mennesker til å bli vitenskapsfornektere, og det er i grunnen veldig trist.

3. Det koster en del å gå inn i slike debatter, og man risikerer å bli møtt med personangrep og urettmessige anklager. Angrer du på iblant på at du ikke har holdt en lavere profil, eller mener du prisen er verdt å betale?

Jeg har aldri angret. Jeg ønsker å bidra til et opplyst ordskifte og å formidle interessant kunnskap fra faget mitt. Det aller meste jeg får av tilbakemeldinger er positivt, og det oppmuntrer meg til å fortsette å bidra. Jeg har opplevd mindre hyggelige ting også i blant, særlig når jeg formidler biologisk fagkunnskap innen følsomme temaer som kjønn og genetisk variasjon hos mennesket. Men man kan jo ikke la seg stoppe av negativitet når man har noe sant og viktig å komme med.

4. Savner du at flere forskere og fagpersoner involverer seg i denne type offentlige samtaler, og bruker kunnskapen sin til å ta til motmæle mot dem som sprer faktafeil og vitenskapsfornektelse? Om du skulle komme med en oppfordring for å få flere til å engasjere seg, hvordan ville du ordlagt deg?

Jeg synes i grunnen kollegaene mine generelt er veldig flinke til å formidle og å delta i det offentlige ordskifte på ulikt vis. Et veldig positivt tiltak der jeg kommer fra (det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo) var opprettelsen av emnet MNKOM3000 – formidling og vitenskapsjournalistikk. Her får studentene trening i fagformidling og oppfordres til å bringe fagkunnskapen sin videre ut i samfunnet. Flere tidligere studenter fra dette kurset er i dag aktive og suksessrike skribenter, forfattere og foredragsholdere. Det er aldeles strålende!

5. Vi lever i en tid hvor det tilsynelatende florerer av falske nyheter, konspirasjonsteorier og alternative fakta. Fremveksten av AI vil med stor sannsynlighet gjøre det stadig mer krevende å skille sannhet og løgn fra hverandre. Hva mener du utgjør, eller vil utgjøre den mest fremtredende samfunnstrusselen i denne sammenheng?

Oi, nå spør du stort og vanskelig. Noe jeg synes er skummelt er at du har tunge globale aktører som ser seg tjent med spredning av løgner for å skape splid og ustabilitet i samfunnene våre. Slike aktører er ofte tidlig ute med å ta i bruk mulighetene ny teknologi tilbyr for å skade oss. Russiske trollfabrikker er et velkjent eksempel. Kildekritikk, vurdering av etterprøvbarhet, konsistens med kjent viten – alle komponentene av den vitenskapelige metode – det er viktig at vi lærer oss dette skikkelig og bruker det til å orientere oss i en verden hvor ikke alle aktører vil oss godt.

Intervjuet ble gjennomført av Morten Guldberg på vegne av Tankesmien Dømmekraft.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *