Categories
Artikkel

Hvordan snakke med ekstremister?

Mange snakker om ekstremister. Deeyah Khan snakker med ekstremister.

Arnulf Øverland viste mot av sjeldent kaliber da han 21. januar 1923 tok et grundig oppgjør med kristendommen, som han betegnet som den tiende landeplage. Human-Etisk Forbund hyller den gamle kjempen ved å arrangere foredrag som fremmer ytringsfriheten denne datoen, hvert år frem til 100-årsjubileet i 2033. Årets hovedgjest, filmskaperen Deeyah Khan, er ikke mindre modig enn Øverland. Som filmskaper har hun aktivt søkt opp ekstreme miljøer, enten dette gjelder islamistiske fremmedkrigere, fundamentalistiske abortmotstandere eller høyreradikale. Hennes prosjekt har vært å prøve å nå inn til det menneskelige bak fasadene. Forbi flagg og fraser, dunking på brystet og fornærmelser. Skal man kunne oppnå endring, må man la disse andre snakke ut, fullføre resonnementene sine. Hun understreket viktigheten av det store ytringsrommet vi har i Norge.

Til stede var også TV2-journalist Kadafi Zaman, og ekstremismeforsker Tore Bjørgo. Zaman støttet Khans synspunkter på ytringsfrihet og viktigheten av å ikke ha berøringsangst for vanskelige tema. –Man trenger ikke dra lengre enn til Sverige for å se hva som skjer når man ikke tør prate åpent om dette.

Både Zaman og Bjørgo var bekymret for såkalte enslige ulver, som ble radikalisert i det stille. Gjerne alene foran en skjerm. Zaman mente det ikke er lett å være ekstremist i Norge. Han ramset opp små grupperinger som har poppet opp de siste 20 årene, for så å koke hen i kålen. Vigrid, Norwegian Defence League, Profetens Ummah, Pegida, Odins soldater og nå SIAN. Politiet har god oversikt over disse miljøene, og det er også lett å lage journalistikk av det. Adskillig verre er det med dem vi ikke ser, mennesker som Anders Behring Breivik og Phillip Manshaus. Slike blir heller ikke fanget opp av sikkerhetstjenesten. Kanskje er det lettere for oss som samfunnsfellesskap å fange disse menneskene opp? Khan poengterte at det alltid vil finnes folk vi er rykende uenige med. Det får vi (heldigvis) ikke gjort noe med. Men, kanskje vi alle kan bli litt flinkere til å se hverandre? Gjøre det vanskeligere for dem som fisker i opprørt vann etter noen å sende til kalifatet. Eller sette fyr på asylmottak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *